No4866模特奈沐子云南大理旅拍白T配米色短裙半脱秀丰满身材诱惑写真53P奈沐子秀人网

No4866模特奈沐子云南大理旅拍白T配米色短裙半脱秀丰满身材诱惑写真53P奈沐子秀人网

叶治霍乱吐下,吐痢后转筋,生捣一握,入醋少许绞汁,服之立瘥。 发明《药性论》云,入药用苦李根皮。

此药专去风湿,随证入药服之。凡用入丸,切作小块,蛤粉炒成珠,方可磨末,炼蜜调剂,须待凉用。

 发明诃子苦涩降敛。 《本经》主蛇瘕,去三虫,伏尸鬼疰蛊毒,杀长虫。

甘微咸温无毒。以其通达九窍,行十二经,故又能催生下乳,散痈肿结热。

发明肥皂涤除顽痰垢腻,不减二皂,痴病胜金丹用之,亦取涌发不使砒性留于肠胃之意。竹茹专清胃府,故能止呕除烦。

性亦不甚相远,《千金翼》阿伽佗丸用之。 闻人规用荷叶合僵蚕解结滞之气而痘自起。

Leave a Reply